Tag Archive: sci-fi

[Review] – Arrival

Mình và bạn chọn Arrival như một sự lựa chọn cuối cùng trong list phim chiếu rạp vào một ngày cuối năm. Mình không nghĩ là mình sẽ cảm thấy thỏa mãn, nhưng… Continue reading

[Review] – Interstellar

Có bạn nào vừa thi xong đại học giống mình không? Mùa hè tới rồi đó mấy bạn. Đi coi phim giải tỏa đi nè. Phim này khá nhiều bạn sợ không dám… Continue reading