Tag Archive: mystery

[Review] – Coraline

Truyện thiếu nhi, phim cũng là thiếu nhi, nhưng mà kể cả nhưng ai không phải thiếu nhi cũng sẽ thấy gai hết cả người. Mình muốn nói về quyển sách trước. Hẳn… Continue reading

[Review] – Hyouka

Mình cũng chỉ vừa bắt đầu xem những ep đầu tiên của anime này mấy ngày đây và cảm thấy khá thích thú bởi nó. Thế nên quyết định viết vài dòng rủ… Continue reading