Tag Archive: JAM highlight

[JAM HIGHLIGHT] – PHANTOGRAM

Mình biết đến ban nhạc này qua một lời giới thiệu 🙂 ∇PHANTOGRAM∇ Advertisements

[JAM HIGHLIGHT] – BANKS

Rất hiếm có nghệ sĩ nào mà mình nghe lại hình thành một mối liên kết yêu thích nhanh như vậy, vì thường không phải bài nào cũng sẽ hợp tai với mình.… Continue reading