Tag Archive: movies

[First impression] – Scream Queens season 1

I have always wanted to give this series a try after watching the iconic opening scenes of Chanel and her minions but did not manage to until now, when I have more free time.… Continue reading

[Review] – Sorority Row

Bộ phim mà mình muốn review lần này là một bộ phim khác điển hình cho thể loại college slasher lấy chủ đề  về hội nhóm sorority. Hẳn là rất nhiều bạn đã… Continue reading

[Movie review] – The Shawshank Redemption

Một vài khái niệm về hy vọng và tự do ở chốn ngục tù. Một lần nữa, mình lại chọn một bộ phim về đề tài nhà tù này. Vì vốn dĩ lương… Continue reading