Tag Archive: coraline

[Review] – Coraline

Truyện thiếu nhi, phim cũng là thiếu nhi, nhưng mà kể cả nhưng ai không phải thiếu nhi cũng sẽ thấy gai hết cả người. Mình muốn nói về quyển sách trước. Hẳn… Continue reading

[My top greatest villains] Top 5

Sẽ là cực kì thiếu sót nếu mình không nhắc đến nhân vật phản diện trong các câu chuyện. Họ nắm giữ cốt lõi của vấn đề và khiến câu chuyện thêm phần… Continue reading