Category Archive: PERSONAL TIPS

[Doo’s corner] – My Horror RPG Gamelist [PART 1]

//please bare with my crappy grammar use// I first started playing RPG game ( the one with pixel art and all) 5 or 6 years ago, starting with the Aveyond series ( which… Continue reading

[PERSONAL TIPS] — TOEFL– TIPS ÔN TẬP VÀ NGÀY THI THẬT (2)

Đây là phần 2 của bài post chia sẻ tips cá nhân lúc ôn tập TOEFL của mình xD Trong post này mình sẽ tiếp phần ôn Speaking, Writing và kinh nghiệm ngày… Continue reading

[PERSONAL TIPS] — TOEFL– TIPS ÔN TẬP VÀ NGÀY THI THẬT (1)

Chuyện là mình vừa mới thi kì thi này xong, khá hài lòng với điểm khi mà mình chưa thật sự ôn kĩ phần Speaking. Nhân hôm nay rảnh rỗi, lại muốn đóng… Continue reading