Tag Archive: BOA bookstore

[Review] 5cm per Second

(written by Makoto Shinkai) Firstly, I must say that words can’t explain the raw emotion that exudes this book. The story is really wonderful. To me, it was about upcoming things from the past,… Continue reading

[Review] – BOA Bookstore

Nhân lúc nhà trường cho nghỉ dăm ba bữa cận Quốc Khánh, hai đứa mình dắt díu nhau ghé thăm một tiệm sách mà Đù tìm ra nhờ một chị quen thân :… Continue reading