Tag Archive: trinh thám

[Review] – Bạch Dạ Hành

Gần đây vừa lu bu vừa lười biếng nên không vẽ viết hay đọc gì cả. Tới hôm nay mới vừa đọc xong quyển này nên tranh thủ tung lên luôn. Trước giờ… Continue reading

[Review] – Đứa trẻ thứ 44

Mình quyết định mua quyển này bất chấp độ to bự của nó vào cái ngày mà mình vừa kết thúc bài kiếm tra lịch sử liên quan đến xã hội Xô Viết… Continue reading