[PERSONAL TIPS] — TOEFL– TIPS ÔN TẬP VÀ NGÀY THI THẬT (2)

Đây là phần 2 của bài post chia sẻ tips cá nhân lúc ôn tập TOEFL của mình xD Trong post này mình sẽ tiếp phần ôn Speaking, Writing và kinh nghiệm ngày… Continue reading