[JAM HIGHLIGHT] – PHANTOGRAM

Mình biết đến ban nhạc này qua một lời giới thiệu 🙂

PHANTOGRAM∇

phantogram_2013-observatory_chad-yanagisawa6

Nothing but trouble

Turn it off

16 years

Celebrating nothing

My only friend

Voices

Nightlife

10000 claps

The day you died

Mọi người nghe nhạc vui nhé 😀

– Đù-

Advertisements