[JAM] QDIO 2 – Pretty little liars mix (1)

Phần đầu tiên của mixtape soundtrack serie Pretty little liars ❤ 

Không bàn đến nội dung, nhưng nhạc thì hết chỗ chê!

Tracks:
1. Secret ( The Pierces)
2. Bones ( Ms Mr)
3. Get some ( Lykke Li)
4. Kill of the night ( Gin Wigmore)
5. The devil within ( Diggity Daggers)
6. Easy fix ( K.Flay)
7. Until it hurts ( Fransisca Hall)
8. I am dust ( Gary Numan)

Bon appetit!

Advertisements